HAN-Solarboat te zien op Telegraaf.nl

Afgelopen donderdag (19 april) heeft de Delta Summit plaats gevonden in Arnhem op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Het HAN-Solarboat team was aanwezig op de Delta Summit met een tweetal enthousiaste teamleden, Koen & Dennis. “Het was een geslaagde dag waarop wij met veel mensen interessante gesprekken hebben gehad over o.a. het project en de mogelijkheden” aldus, Koen. 

 

Over de Delta Summit

De Delta Summit draait onder andere om ondernemerschap en duurzaamheid. De Photon, een boot die volledig vaart op zonne-energie past hier perfect tussen.

    

HAN-Solarboat op de Telegraaf.nl!

De HAN-Solarboat viel zelfs zo erg in de smaak dat ook de Telegraaf langskwam om ons wat vragen te stellen over het project en onze doelstellingen. De video hiervan is te zien via de volgende link: SOLARBOAT-TELEGRAAF

 

“Wij hebben veel interessante gesprekken gehad en het was ook echt leuk om te zien hoeveel mensen gericht op de Photon afliepen met goede verhalen en vragen”, aldus Koen. Het HAN-Solarboat team kan spreken van een warme maar zeer geslaagde middag op de Startup Delta Summit

Een onmisbaar communicatie-systeem!

HAN Solarboat te zien op de Delta Summit

Donderdag 19 april vindt de Delta Summit plaats in Arnhem op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Voordat het zover is wordt er nog veel werk verricht aan de Photon om deze optimaal voor te bereiden voor het aankomende raceseizoen. Wij zullen op de Delta Summit te zien zijn met de Solarboat en een aantal enthousiaste teamleden die u meer kunnen vertellen over het project.

Ons verhaal op de Delta Summit 

De Delta Summit draait onder andere om ondernemerschap en duurzaamheid. De Photon, een boot die volledig vaart op zonne-energie past hier perfect tussen. Het project van het HAN Solarboat team wordt elk jaar groter, beter en innovatiever.

Met ons nieuwe team zorgen wij er samen voor dat de Photon continue wordt verbeterd/geïnnoveerd. Op de Delta Summit zullen wij u mee nemen in de reis vol ontwikkelingen die de Photon en het HAN Solarboat team hebben doorgemaakt. Hoe geven wij dit vorm en hoe zorgen wij ervoor dat er continue innovatie blijft plaatsvinden in ons project zijn interessante onderwerpen die aan bod komen.

  

Over de Delta Summit

Vanuit de overheden, universiteiten, onderwijs en het bedrijfsleven zet de Delta Summit kennis en ervaring om in actie. Een van de doelen van de Delta Summit is: “Nieuwe onverwachte verbindingen tot stand laten komen om sneller samen te bouwen aan het Nederlandse startup ecosysteem.” Er zal tevens een centraal plein zijn. Op het centrale plein zijn innovaties die Nederland rijk is zichtbaar, tastbaar, voelbaar, proefbaar en hoorbaar.

Hopelijk zien wij u daar!