HAN Solarboat team zit in de afrondingsfase!

Harm in HAN Solarboat

Het HAN Solarboat team heeft weer nieuwe ontwikkelingen ondergaan. Zo is het team erg druk bezig geweest met het wegwerken van de kabels. Kabel managment is erg belangrijk voor veiligheid. De kabels zijn door middel van een zeildoek aan de zijkant van de romp geplakt. Hierdoor zijn ze goed zichtbaar maar wel veilig weggewerkt.

Frontbox

In de voorkant van de boot is de zo genoemde frontbox gemonteerd. In deze frontbox komen belangrijke componenten van de boot samen. In de frontbox zit onder andere het sleutelcontact en de zogenaamde dodemansknop. Deze zorgt ervoor dat de boot wordt uitgeschakeld en tot stilstand komt in onveilige situaties. Daarnaast zitten er componenten in de frontbox die helpen bij data-acquisitie. De data die hiermee opgehaald kan worden helpt het HAN Solarboat team met inzicht krijgen van mogelijke verbeterpunten van de boot.

Aandrijving en bilgepomp

Tijdens één van de klusavonden is de aandrijving van de boot grondig getest. Hieruit is gebleken dat de aandrijving nog niet helemaal soepel loopt en dat er nog een paar kleine verbeterpunten zijn. De komende periode ligt de focus op het optimaliseren van de aandrijving en het zo snel mogelijk testen van de boot. De laatste ontwikkeling met betrekking tot de boot zijn de nieuwe veiligheidsregels die opgesteld zijn voor het racen met zonneboten. In de nieuwe regels is naar voren gekomen dat elke boot moet beschikken over een extra bilgepomp. Deze pomp zorgt ervoor dat de piloot handmatig overtollig water kan wegpompen bij een elektrische storing. Dit alles om het racen zo veilig mogelijk te maken.

Rebranding

Naast de technologische ontwikkelingen aan de boot, wordt er ook druk gewerkt om de HAN Solarboat in een nieuw jasje te steken. Hierbij wordt gekeken naar het logo en de huidige huisstijl. Om de externe branding nog sterker te maken, zal er de komende periodes extra gelet worden op het gebruiken en aanwennen van de nieuwe huisstijl.

Ook zijn er twee nieuwe 4 HAVO leerlingen die voor technasium zich bezig  gaan houden met het optimaliseren van het HAN Solarboat stuur.